Starfsemi réttindalausra

Félag pípulagningameistara (FP) leggur sitt að mörkum við að tryggja hagsmuni neytenda. Fyrirtæki í pípulögnum sem grunur leikur á að séu að brjóta lög um handiðnað og rekin eru í atvinnuskyni án meistara í forsvari verða kærð til lögreglu. Lög um handiðnað ganga út frá þeirri forsendu að einungis þeir sem eru með meistarabréf mega reka starfsemi á sviði pípulagna í atvinnuskyni. Þannig fara saman hagsmunir neytenda og Félags pípulagningameistara.
Sjá nánar hér.

Ertu að fara í framkvæmdir og vantar pípara?

  • Kannaðu hvort viðkomandi sé með réttindi – löggiltur pípulagningameistari. Hægt er að fletta viðkomandi upp á hms.is og á meistarinn.is.
  • Kannaðu með viðkomandi hvort hann sé með góð meðmæli.
  • Biddu viðkomandi um að senda þér yfirlit frá tryggingafélagi viðkomandi um að hann sé tryggður gagnvart tjóni.
  • Gerðu verksamning um framkvæmdina.

Kærunefnd vöru- og þjónustukaupa

Kærunefnd vöru- og þjónustukaupa er stjórnvald sem úrskurðar í ágreiningsmálum milli neytenda og seljenda um flestar gerðir samninga vegna kaupa á vöru eða þjónustu.

Neytendastofa varar við fyrirtækjum

Neytendastofa hefur birt lista yfir þau fyrirtæki sem una ekki úrskurði Kærunefndar vöru- og þjónustukaupa. 

Beiðni um kostnaðaráætlun

Viltu fá tilboð í verkefni?